Naziv predmeta Šifra Jezik Semestar
Stabilnost i sigurnost municije OT-41 BHS Ljetni
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Seminarski rad - 2 P + 0 V + 2 LV 6

 • Nastavnik: 
  Jasmin Terzić, Blaž Mihelič

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Kurs o stabilnosti i sigurnosti municije namijenjen je za osoblje (civilno ili vojno) koje se nalazi u svakodnevnom kontaktu sa oružjem, eksplozivima i/ili municijom. Cilj predmeta je ovladavanje znanjima iz oblasti stabilnosti municije i njihove sigurne eksploatacije.

 • Program predavanja:
  Razmatranje stabilnosti municije: Kvalifikacija eksplozivnih materija. Izbor eksplozivnih materija (fizikalne i mehaničke karakteristike). Testiranje hemijskih, mehaničkih i fizikalnih karakteristika eksplozivnih materija sa ciljem procjene njihovog životnog vijeka. Testiranje na osjetljivost i eksplozivnost (trenje, šok, udar, električna pražnjenja, termička osjetljivost, testovi eksplozivnosti i stabilnost na vakuum).

Razmatranje sigurnosti municije: NATO sigurnosni principi za skladištenje vojne municije i eksploziva. NATO principi za klasifikaciju opasnosti od vojne municije i eksploziva. Načela skladištenja municije (Skladištenje i grupe kompatibilnosti. Procedure klasificiranja rizika od eksploziva. Dokumenti ispitnih procedura). Zaštita osoblja. Konstrukcija objekata i lociranje. Električki standardi. Količina – rastojanje analiza (Određivanje količine eksploziva i rastojanja. Tabele Q-D za granicu rizika). Standardi za hemijske agense. Sigurnosni principi za transport vojne municije i eksploziva. Vojno okruženje i njegov utjecaj na životni ciklus municije (Klimatsko-mehanički utjecaji, električni utjecaji, itd). Neosjetljiva municija.

 • Literatura:
 1. Berko Zečević, Uvod u upravljanje opercijama skladitenja municije, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2011.
 2. F. McCleskey: Quantity – Distance Fragment Hazard Computer Program (FRAGHAZ), february 1988., Naval Surface Warfare Center, Dahlgreen, Virginia.
 3. DOD Ammunition and Explosives Safety Standards - DOD 6055.9 – STD (Standard MO za sigurnost municije i eksploziva),  February 29, 2008.
 4. Manual of NATO Safety Principles for the Storage of Military ammunition and Explosives AASTP 1, Change 3,  May 2010.
 5. NATO standardi: STANAG 4170 Ed2., STANAG 4123., STANAG 4442., STANAG 4487 Ed1., STANAG 4488 Ed1., STANAG 4489 Ed1., STANAG 4490 Ed1., STANAG 4491 Ed1., STANAG 4556 Ed1., STANAG 4443 Ed1., STANAG 4506 Ed1. STANAG 4525 Ed1., STANAG 4117 Ed3, STANAG 4147 Ed2. i STANAG 4224 Ed3.
 6. Jasmin Terzić, Vojni standardi za sigurno rukovanje sa eksplozivima, Mašinski fakultet Sarajevo, DTD-1304, Sarajevo, 2013.

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, seminarski zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i prezentacija seminarskog rada.

 • Metod ispitivanja:
  Dva parcijalna ispita, izrada i odbrana seminarskog rada, završni ispit na kome se polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada i odbrana seminarskog rada - 45%, dva parcijalna ispita – ukupno 50%.