Mobilni meni

Početak nastave u akademskoj 2022/23. godini 

Poštovane kolegice i kolege,

dana 03.10.2022. godine počinje nastava na 3. godini I ciklusa studija i 2. godini II ciklusa studija Smjera Odbrambene tehnologje. Na sastanku, koji će se održati prema sljedećim terminima:

  • u 09:15, sala 02, za 2. godina II ciklusa studija 
  • u 10:15, sala 02, za 3. godina I ciklusa studija,

će Vas nastavnici upoznati sa načinom realizacije nastave u ovom semestru i silabusima predmeta za koje je odgovorna Katedra.