Edukacija

Obrazovanje u oblasti Odbrambenih tehnologija organizirano je kroz:

  • I Ciklus studija u trajanju od 6 semestara, kojim se stiče akademski naziv Inženjer mašinstva (bachelor, B Eng),
  • II Ciklus Studija u trajanju od 4 semestra, kojim se stiče akademski naziv magistar mašinstva-diplomirani mašinski inženjer,
  • Doktorski studij u trajanju od 6 semestra, kojim se stiče akademski naziv doktora tehničkih nauka 
  • Specijalistički Kursevi.