Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Uvod u eksplozive OT-39 BHS I/5.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Seminarski rad - 2 P + 1 V + 1 LV 4

 • Nastavnik: 

Zahida Ademović, mr. sc. Kemal Krivić

 • Ciljevi i svrha predmeta:

Upoznavanje se osnovnim karakteristikama, fenomenima eksplozivnih materija i faktorima koji utječu na njihove performanse. Student će biti osposobljen da odredi osnovne performanse eksplozivnih materija, da u skladu sa NATO standardima vrši kontrolu performansi eksplozivnih materija, da poznaje osnovne tehnologije prerade i upotrebe eksplozivnih materija, a posebno da prati parametre koji utječu na sigurnosne aspekte skladištenja eksploziva.

 • Program predavanja:

Uvod (osnovni pojmovi o eksplozivnim materijama, eksploziji, sagorijevanju i deflagraciji). Tipovi eksplozivnih reakcija. Glavne karakteristike vojnih eksploziva. Klasifikacija eksplozivnih materija. Primarni jake eksplozivne materije (Inicijalne detonirajuće materije, Primarne smjese). Sekundarni jaki eksplozivi (Konvencionalne visoko energetske materije, Novi energetski materijali, Eksplozivne materije za buster punjenja). Slabe eksplozivne materije (Uvod, Crni barut, Pirotehničke smješe i Goriva ili pogonske materije.): Karakteristike goriva za municiju malog, srednjeg i velikog kalibra (Jednobazna, Dvobazna, Trobazna ili multibazna), Raketna goriva (Dvobazna, Kompozitna goriva),  Crni barut, Pirotehničke smjese. Metode za karakterizaciju performansi goriva. Eksperimentalna ispitivanja eksplozivnih materija. Neosjetljive eksplozivne materije.

 • Literatura:
 1. Anon: Military Explosive, Headquarters, Department of the Army USA, TM 9-1300-214, 1984
 2. Blaž Mihelič, Energetske materije: eksplozivi, baruti i pirotehničke smješe, Mašinski fakultet Sarajevo, 2011.
 3. B. Zečević, Osnove konvencionalne municije, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2013.
 4. Principles and methodology for the qualification of explosive materials for military use, STANAG 4170 Ed2.
 5. Tactical Missile Warheads, Edited by Joseph C., Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 155, AIAA, 1993.
 6. V. P. Maksimović, Eksplozivne materije, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1985.
 • Metodi učenja:

predavanja, vježbe, seminarski rad, eksperimentalni rad

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:

-

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:

Izrada i odbrana seminarskog rada.

 • Metod ispitivanja:

Dva parcijalna ispita, izrada i odbrana seminarskog rada, završni ispit na kome se polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada i odbrana seminarskog rada - 45%, pismeni ispit – ukupno 50%.