Laboratorija za snimanje brzih energetskih procesa

Osnovna namjena ove laboratorije je snimanje brzih procesa da bi se mogla vršiti analiza stvarnog stanja odvijanja nekog procesa. Oprema se sastoji od ultrabrza kamera tipa Handland sa brzinom snimanja 0-10.000 sličica/s, LED vremenski svjetlosni generator, 16-milimetarski analizator slikareflektore za snimanje brzih procesa i Spotmeter Pentax, uređaja za automatsko razvijanje 16- i 35-milimetarskog crno-bijelog filma.