NPiP II ciklusa studija

 I Godina           1. Semestar     2. Semestar
II Godina          3. Semestar     4. Semestar

I godina   
1. Semestar   
Šifra Naziv predmeta Broj sati* ECTS
OT-01 Aerodinamika projektila 2 + 1 + 2 6
OT-50 Visoko-eksplozivni projektili 3 + 1 + 2 7
OT-38 Unutrašnja balistika topova 2 + 1 + 2 6
OT-23 Skladištenje municije 2 + 1 + 2 6
  Izborni stručni predmet    
Ukupno 25 30
Izborni stručni predmeti 1. semestra   
Šifra Naziv predmeta Broj sati* ECTS
IIM-46 Metoda konačnih elemenata u mašinstvu 2 + 2 + 0 5
MPI-46 Savremani mašinski materijali 2 + 1 + 1 5
2. Semestar   
Šifra Naziv predmeta Broj sati* ECTS
OT-51 Protiv-oklopni projektili 3 + 1 + 2 7
OT-22 Raketni motori na čvrsto gorivo 3 + 1 + 2 7
OT-24 Spoljna balistika projektila 2 + 1 + 2 6
  Izborni stručni predmet    
  Izborni stručni predmet    
Ukupno 25 30
Izborni stručni predmeti 2. semestra   
Šifra Naziv predmeta Broj sati* ECTS
OT-24 Tehnologije ugradnje eksplozivnih punjenja u municiju 2 + 0 + 2 5
OT-53 Osvjetljavajuća i dimna municija 2 + 1 + 1 5
OM-40 Ispitivanje mašinskih konstrukcija 2 + 1 + 1 5
OT-46** Demilitarizacija municije 2 + 0 + 2 5
II godina 
3. Semestar
Šifra Naziv predmeta Broj sati* ECTS
OT-40 Upaljači 2 + 1 + 2 6
OT-29 Tehnologije integracije municije 2 + 0 + 3 7
  Izborni stručni predmet    
  Izborni stručni predmet    
  Slobodni izborni predmet    
Ukupno 24 30
Izborni stručni predmeti 3. semestra   
Šifra Naziv predmeta Broj sati* ECTS
OT-44*** Metode testiranja municije 2 + 0 + 3 6
OT-16 Optičke sprave 2 + 2 + 1 6

EPO-45

Uvod u numeričku mehaniku fluida

2 + 0 + 2

5

OT-18*** Osnove taktičkih vođenih projektila 2 + 1 + 2 6
OT-42*** Alati za kompjutersko modeliranje u balistici 2 + 0 + 3 6
4. Semestar   
Šifra Naziv predmeta Broj sati* ECTS
  Završni rad   30
Ukupno kredita   30

* Predavanja + Auditorne vježbe + Laboratorijske vježbe

** Samo za studente koji su bili upisani prvi put u 1. godiinu II ciklusa studija u akademskoj 2022/23. godini. 

*** Samo za studente koji će upisati 2. godiinu II ciklusa studija u akademskoj 2023/24. godini.