Mobilni meni

Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Proizvodna mjerna tehnika MPI-12 BHS I/5.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV - 2 P + 1 V + 1 LV 5

 • Nastavnik: 
  Almira Softić

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa metodama, principima, sredstvima i sistemima za vršenje ispitivanja, mjerenja i kontrole dužine, dimenzija, uglova, oblika i položaja radnih komada u proizvodnji. Studenti ovladavaju praktičnim znanjima u polju metrologije.

 • Program predavanja:

  Funkcije i ciljevi proizvodnih mjerenja. Historijski razvoj proizvodnih mjerenja. Proizvodna mjerenja i kvalitet. Podjela proizvodnih mjerenja. SI jedinice u proizvodnim mjerenjima. Definicije i pojmovi u proizvodnim mjerenjima, VIM. Osnovni principi mjerenja. Ispitivanje, mjerenja i kontrola. Mjerna i kontrolna oprema, karakteristike i osobine. Greške i mjerna nesigurnost u proizvodnim mjerenjima, GUM. Električni senzori u proizvodnim mjerenjima. Mehanički uređaji za kontrolu i mjerenje dužina i uglova. Granična mjerila za dužinu. Mjerenje uglova konusa i nagiba. Mjerenje i kontrola parametara navoja i zupčanika. Metode, mjerenja i kontrole oblika i površina. Optička i optoelektronička mjerenja dimenzionalnih karakteristika proizvoda i kontrole procesa. Laserska metrologija. Interferometrija. Osnove koordinatne metrologije. Obrada rezultata trokoordinatnih mjerenja. Kontrola mjerila i sistema. Standardi u dimenzionalnim mjerenjima. Menadžment mjernom i kontrolnom opremom za proizvodna mjerenja.

 • Literatura:
 1. Zaimović-Uzunović N., Lemeš S., Denjo D., Softić A.: Proizvodna mjerenja, Univerzitet u Zenici, 2009.
 2. Ted Busch: Fundamentals of Dimensional Metrology, Delmar Pub, 1988.

 • Potrebni uslovi za slušanje predmeta:  
  Znanja iz Fizike i Osnova mjerenja i obrada rezultata

 • Aktivnost koja se zahtijeva od kandidata: 
  Aktivno učešće u procesu mjerenja u laboratoriji  

 • Način polaganja ispita:
  2 parcijalne provjere znanja i završni ispit na kome se polaže oblast koja nije položena putem parcijalnih ispita.