Posjeta tvornicama UNIS GINEX, Pobjeda RUDET i Pobjeda TECHNOLOGY u Goraždu

Studenti smjera Odbrambene tehnologije i nastavno osoblje Mašinskog fakulteta u Sarajevu, Katedre za odbrambene tehnologije, posjetili su dana 24.11.2016. godine tvornice: UNIS GINEX d.d. Goražde, Pobjeda RUDET d.d. Goražde i Pobjeda TECHNOLOGY d.o.o. Goražde.

Tokom posjete tvornici UNIS GINEX d.d. Goražde studenti su se upoznali sa: tehnologijama izrada tijela detonatorskih kapsli, tehnologijom sinteze primarnih jakih eksploziva, tehnologijom ugradnje eksplozivnih materija u tijela kapsli, testiranjem eksplozivnih materija i detonatorskih kapsli. U tvornici Pobjeda RUDET d.d. Goražde studenti su se upoznali sa: tehnologijama izrada električnih detonatorskih kapsli, neelektričnih detonatora i detonirajućih štapina, testiranjem detonatorskih kapsli. Tokom posjete tvornici Pobjeda TECHNOLOGY d.o.o.  Goražde, studenti su se upoznali sa tehnologijama izrade municije za civilnu upotrebu i metodama testiranja municije.

Studenti su impresionirani činjenicom i direktnim vizuelnim uvidom da u Bosni i Hercegovini postoje tvornice koje uspješno prate svjetske trendove u proizvodnji komponenti municije, inicirajućih sredstava i municije za civilnu upotrebu.

Uspješan i ugodan boravak u Goraždu završio se druženjem na ručku u lokalnom restoranu, u organizaciji tvornice GINEX.

UNDP Approach to Ammo Stockpile Management Training: Experiences from the United Kingdom

Dana 26.11.2013. godine u prostorijema UNDP-a Bosne i Hercegovine, studenti II cklusa studija i nastavno osoblje Mašinskog fakulteta u Sarajevu, smjera Odbrambene tehnologije, prisustvovali su radionici pod nazivom: "UNDP Approach to Ammo Stockpile Management Training: Experiences from the United Kingdom". 

U cijelodnevnoj radionici studenti su upoznati sa aktivnostima koje sprovodi UNDP BiH na projektu EXPLODE (unaprijeđenje sigurnosti građana BiH smanjivanjem viškova municije i naoružanja). Projekat u vrijednosti od 3.837.830 eura finansira Evropska unija, a provodi se u partnerstvu sa Ministarstvom odbrane/obrane Bosne i Hercegovine, Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Misijom OSCE-a u BiH. Projekat će se realizovati do 2015. godine.

Također, u okviru radionice predstavljena aktivnosti Sterlong International Group, LLC, partnera UNDP-a BIH u uništavanju municije. U popodnevnim časovima, u trajanju oko 2 časa, putem video linka sa DHA,  Velika Britanija, studenti su odslušali predavanje iz oblasti: Explosives i Munition Safety Regulations. Ovo predevanje je dio programa pod nazivom: UNDP/DHA Senior Officer Stokpile Menagment Trainning, koji je organizovan za visoke oficire OS BiH u Velikoj Britaniji u organizaciji UNDP-a BiH.

Posjeta tvornici PRETIS Vogošća

Studenti smjera Odbrambene tehnologije i nastavno osoblje Mašinskog fakulteta u Sarajevu, smjer Odbrambene tehnologije, posjetili su dana 27.12.2011. godine tvornicu za proizvodnju artiljerijske i raketne municije PRETIS d.d. Vogošća. Tokom posjete, obišli su postrojenja za demilitarizaciju artiljerisjke i raketne municije i prisustvovali procesu demilitarizacije reketnog motora 262 mm za raketu M87. Na opitnom stolu (u sklopu tvornice) aktivirana su dva raketna motora rakete 262 mm, M87 (jedan sa mlaznicom i startnim raketnim motorom, a drugi bez mlaznice i startnog raketnog motora).

Posjetu je obezbjedio UNDP Bosne i Hercegovine u okviru svojih redovnih aktivnosti demilitarizacije municije. Time su stvoreni uslovi da se studenti praktično upoznaju sa kompletnim procesom demilitarizacije raketnih motora rakete 262 mm, M87. Ovo je primjer nastavka uspješne saradnje između UNDP-a BiH sa članicama Univerziteta u Sarajevu.

Dodjela certifikata za III modul Regionalnog treninga o upravljanju skladištima municije

Dana 18.10.2011. godine, nakon završetka III modula Regionalnog treninga o upravljanju skladištima municije, na Mašinskom fakultetu dodjeljeni su certifikati polaznicima. Ceremoniji dodjele pristustvovali su:

  • Natalia Dianiskova, šefica Sektora za socijalni razvoj, civilno društvo i međunarodnu saradnju u BiH, Evropska delegacija,
  • Amna Berbic, voditeljica Sektora za sigurnost i pravdu, UNDP BiH,
  • Prof. dr. sc. Ejub Džaferović, dekan Mašinskog fakulteta Sarajevo,
  • Prof. dr. sc. Berko Zečević, voditelj Regionalnog treninga,
  • Iva Savić, Project Communications Officer, SEESAC.
III Modul - Regionalnog treninga o upravljanju skladištima municije

Dana 14.11.2011. godine, na Univerzitetu u Sarajevu, Mašinski fakultet, počeo je III Modul Regionalnog treninga o upravljanju skladištima municije. U periodu od 14. do 18. novembra, u okviru ovog modula će se oržati predavanja i vježbe iz sljedećih oblasti: Transport opasnih materija (prof. dr. sc. Dževad Bibić), Osnove stabilnosti municije (Dipl. Ing. Jozef Wilken) i Uvod u upravljanje operacijama skladištenja municije (prof. dr. sc. Berko Zečević).

Trenig pohađaju predstavnici Ministarstva odbrane i Ministartsva unutrašnjih poslova pet zemalja regije (Crna Gora, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina). 

Predavanjima i vježbama iz oblasti Osnova stabilnosti municije prisustvovali su i studenti Odsjeka odbrambene tehnologije. 

Obuku je omogućila Europska unija (EU), kroz sredstva osigurana u skladu s Odlukom Vijeća EU 2010/179/CFSP od 11.03.2010. godine, u cilju podrške za SEESAC u aktivnostima kontrole naoružanja aktivnosti u zemljama Zapadnog Balkana, saglasno Strategiji EU za borbu protiv nezakonitog gomilanja i trgovine SALW-om i vezanom municijom.

Posjeta vojnom poligonu u Glamoču

Studenti (smjerova Odbrambene tehnologije, Energetike, Motori i vozila, Mašinskih konstrukcija i Industrijski inženjering i menadžment) i nastavno osoblje Mašinskog fakulteta u Sarajevu, smjer Odbrambene tehnologije, posjetili su dana 03.11.2011. godine vojni poligon Glamoč (lokalitet: Gladno Brdo), kako bi prisustvovali uništavanju (demilitarizaciji) kasetne municije BL-755. Izvođač demilitarizacije je kompanija Sterling©  iz SAD-a.

Posjetu je obezbjedio UNDP Bosne i Hercegovine u okviru svojih redovnih aktivnosti demilitarizacije municije. Time su stvoreni uslovi da se studenti praktično upoznaju sa kompletnim procesom uništavanja kasetne municije.

Ovo je primjer nastavka uspješne saradnje između UNDP-a BiH sa članicama Univerziteta u Sarajevu.

BiH je potpisnik Oslo konvencije o uništavanju kasetne municije. Konvencija o kasetnoj municiji zabranjuje upotrebu, proizvodnju, skladištenje i prenos kasetne municije i zahtjeva od država da očiste zagađena područja u roku od 10 godina i unište zalihe ovog oružja u roku od 8 godina. Konvencija uključuje odredbe koje nalažu obavezu pruženja podrške žrtvama i ugroženim zajednicama. Potpisana je u decembru 2008. god. u Oslu i predstavlja jedan od najznačajnijih međunarodnih sporazuma o razoružanju.

Dodjela certifikata za II modul Regionalnog treninga o upravljanju skladištima municije

Dana 14.10.2011. godine, nakon završetka II modula Regionalnog treninga o upravljanju skladištima municije, na Mašinskom fakultetu dodjeljeni su certifikati polaznicima. Ceremoniji dodjele pristustvovali su i predstavnici UNDP-a BiH.

U okviru treninga, dana 12.10.2011. godine, polaznici su podsjetili Specijalnu policijsku jedinicu,Federalne uprave policije, Federacije Bosne i Hercegovine. Komandant jedinice Dragan Vikić upoznao je prisutne sa tekućim problemina i načinu  skladištenja municije i eksplozivnih materija i čuvanjem oružja i opreme koju koristi ova jedinica.

II Modul - Regionalnog treninga o upravljanju skladištima municije

Dana 10.10.2011. godine, na Univerzitetu u Sarajevu, Mašinski fakultet, počeo je II Modul Regionalnog treninga o upravljanju skladištima municije. U periodu od 10. do 14. oktobra će se održati drugi modul treninga pod nazivom „Inventory Management and Accounting Control Procedures“.

Trenig pohađaju predstavnici Ministarstva odbrane i Ministartsva unutrašnjih poslova pet zemalja regije (Crna Gora, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina). 

Obuku je omogućila Europska unija (EU), kroz sredstva osigurana u skladu s Odlukom Vijeća EU 2010/179/CFSP od 11.03.2010. godine, u cilju podrške za SEESAC u aktivnostima kontrole naoružanja aktivnosti u zemljama Zapadnog Balkana, saglasno Strategiji EU za borbu protiv nezakonitog gomilanja i trgovine SALW-om i vezanom municijom.

Završetak I modula Regionalnog treninga o upravljanju skladištima municije

Dana 16.09.2011. godine, u okviru prvog modula Regionalnog treninga o upravljanju skladištima municije održane su pokazne vjezbe na opitnom poligonu tvornice BINAS Bugojno.

Nakon završetka vježbe polaznicima I modula uručeni su certifikati. Ceremoniji dodjele pristustvovali su i predstavnici institucija UNDP-a BiH i  SEESAC

Regionalni trening o upravljanju skladištima municije

Dana 12.09.2011. godine, na Univerzitetu u Sarajevu, Mašinski fakultet, počeo je prvi ciklus Regionalnog treninga o upravljanju skladištima municije. U periodu od 12. do 16. septembra će se održati prvi modul treninga pod nazivom „Planiranje i upravljanje lokacijama skladištenja“.

Trenig pohađaju predstavnici Ministarstva odbrane i Ministartsva unutrašnjih poslova pet zemalja regije (Crna Gora, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina).