Mobilni meni

Početak nastave za studente 1. godine II ciklusa studije u akademskoj 2020/21. godini

Poštovane kolegice i kolege,

dana 26.10.2020. godine počinje nastava na 1. godini II ciklusa studija Smjera Odbrambene tehnologije. Vaša obaveza je da se taj dan prijavite na predavanja prof. dr. Izeta Bijelonje (provjerite putem Courseware-a kako će se nastava održati).

Dana 27.10.2020. godine u 09:15 u sali 003 (prvi sprat Istočne zgrade Fakulteta) održat će se sastanak sa studentima 1. godine drugog ciklusa studija. Na sastanku će vas nastavnici upoznati sa načinom realizacije nastave u ovom semestru i silabusima predmeta za koje je odgovorna Katedra.

Za potrebe organizovanja nastave molim vas da na e-mail adresu šefa Katedre/Odsjeka dostavite sljedeće podatke: Ime i prezime, broj mobilnog telefona i e-mail adresu (za studente koji prvi put upisuju naš smjer) Također, vas molim da se registrujete na web stranicu Katedre, kako bi mogli preuzimati materijale potrebne za nastavu (u polju Ime, unesite vaše puno ime i prezime, a u polju Korisničko ime unesite vaš broj indeksa ili prezime sa prvim slovom imena itd. ).